Centrá excelentnosti / Centre of excellence

Ústav hydrológie SAV / Institute of Hydrology SAS

Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia

Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc DIHYS

Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc -DIHYS, LYZIMETRICKÁ STANICA

Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia (Centre of excellence for integrated flood protection of land)

Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu

 

Slovak English
CEIMP_2016.JPG (1082795 bytes) CEIMP_EN_2016.JPG (1047776 bytes)
DIHYS_2016.JPG (1289013 bytes) DIHYS_EN_2016.JPG (1234703 bytes)
DIHYS_LS_2016.JPG (1208138 bytes) DIHYS_EN_LS 2016.JPG (1155409 bytes)
CEIPO_2016.JPG (1234174 bytes) CEIPO_EN_2016.JPG (1232042 bytes)
KRABIO_2016.JPG (820909 bytes) KRABIO_EN_2016.JPG (843435 bytes)